Polska edycja „Sprzątania Świata” ma już ponad 20 lat! Dzięki tej akcji młodzi ludzie zwracają uwagę na swoje otoczenie i uczą się, że trzeba o nie dbać wspólnie. Jeśli ja wyrzucę jeden papierek w lesie – to dla mnie jest to tylko jeden papierek. Ale jeśli to samo, co ja, zrobi tysiąc innych osób, to z papierków uzbiera się ogromna góra śmieci. Dlatego 18 i 19 września był w Gumisiowym Przedszkolu dniem Sprzątania Świata.