Dlaczego dawniej pisano listy? Czym papierowa korespondencja różniła się od SMS-ów albo maili? Czy była lepsza, czy gorsza? Czy współcześnie nadal warto wysyłać papierowe listy? A znaczki pocztowe – co się na nich znajdowało i jaką spełniały rolę? Czy nasze przedszkolaki miały okazję zobaczyć kolekcje filatelistyczne? W Światowym Dniu Poczty i Znaczka Pocztowego porozmawiamy o sposobach komunikowania się i wspólnie poszukamy odpowiedzi na powyższe pytania.