3 kwietnia grupa „Sowy” z Gumisiowego Przedszkola udała się na wycieczkę do Centrum Pieniądza. Podczas zajęć nasi podopieczni dowiedzieli się sporo o historii pieniędzy, ich produkcji oraz o tym, jaką rolę finanse odgrywają w naszym życiu. Dzięki realizacji takich projektów możemy lepiej wypełniać naszą misję – wzbudzać w dzieciach ciekawość świata. Zachęcamy najmłodszych, by zadawali pytania, bo tylko dzięki temu mogą zdobywać wiedzę :)