Terapia SI – Dla Kogo jest przeznaczona?

Terapia SI – Dla Kogo jest przeznaczona?

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

  • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją)
  • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
  • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
  • z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie Noworodkowym, po powikłanych porodach,
  • z niepełnosprawnością umysłową
  • niedowidzącymi i niedosłyszącymi
  • z autyzmem
  • z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera
  • z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F
F