Przykładowy ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Przykładowy ramowy rozkład dnia w przedszkolu

GODZINY

RODZAJ CZYNNOŚCI

6.30 – 8.15

Własna aktywność dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• wykonywanie zadań indywidualnych,
• czynności porządkowe,
• pomoc w przygotowaniu do zajęć,
• ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania,
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

8.30 – 9.00

I śniadanie

9.00–09.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,

9.30 – 10.30

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu ( j. angielski, rytmika, papieroplastyka, korektywa)

10.30–10.45

Przygotowanie do posiłku
• czynności porządkowo – higieniczne

10.45–11.00

II śniadanie

11.00–11.45

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

11.45–12.30

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
• zabawy organizowane i swobodne,
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
• obserwacje,

12.30–13.00

 Przygotowanie do obiadu, Obiad

13.30–14.30

Grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni,
• kwadrans na bajkę.
Grupy starsze:
• relaksacja przy muzyce,

14.30–15.30

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu

• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy tematyczne,
• zabawy w terenie.

15.30–16.00

Przygotowanie do podwieczorku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
Podwieczorek

 

16.00–18.00

 

Zabawy indywidualne i grupowe, rozchodzenie się dzieci do domu.

 


Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej


W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:
• co, najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
• co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
• jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
• pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)
Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F
F