Język angielski

Język angielski

Językowy Budzik!

To już! Najlepsza pora, żeby obudzić w dzieciach wyobraźnię językową wesołym: Hello! Przedszkolaki doskonale sobie radzą z nauką nowych słówek i prostych angielskich zwrotów, zwłaszcza jeśli poznają je poprzez zabawę. Rymowanki, piosenki, taniec, prace plastyczne to ich żywioł, a zarazem najskuteczniejszy sposób na przyswajanie języka obcego. Swoboda, z jaką maluchy po kilkunastu zajęciach obcują z angielskim jest imponująca.

Program językowy przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w przedziale od 3–5 lat dostosowany jest do ich wieku, poziomu, możliwości oraz naturalnego tempa nauki. Dzięki naszym supermocom, każde zajęcia są ciekawe i zachęcające do aktywnego uczestnictwa. Angielski to pierwszy krok do lepszego startu w przyszłość. Pierwszy, ale milowy…

Nasi mali uczniowie chętnie angażują się w zajęcia. Dlaczego? Bo wszystkimi językowymi doświadczeniami mogą się dzielić z innymi dziećmi. W ramach jednej grupy, której liczebność stymuluje rozwój więzi społecznych, przedszkolaki kontynuują naukę przez kolejne lata. Budowanie zespołu skłania rówieśników do współdziałania, wciąga w zabawy językowe, wzbudza pozytywne emocje, a w konsekwencji zapewnia dzieciom optymalne warunki do przyswajania języka.

Rodzic będzie informowany o postępach dziecka poprzez:

• bieżący kontakt z lektorem
• oceny opisowe semestralne i na koniec roku

Czego nauczymy się Twoje dziecko podczas zajęć językowych?

Cele językowe:
• otworzy się na poznawanie języka angielskiego
• przyswoi krótkie piosenki, rymowanki oraz scenki sytuacyjne, prezentowane na zajęciach
• nauczy się reagować na proste komunikaty i polecenia w języku angielskim
• pozna 700 słówek w ciągu roku
• będzie ćwiczyć poprawną wymowę i intonację
• weźmie udział w autorskim przedstawieniu po angielsku

Cele pozajęzykowe:
• nauczy się współdziałać w grupie
• wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie
• doświadczy wielu pozytywnych emocji związanych z aktywnością na zajęciach oraz realizacją licznych projektów
• rozwinie kreatywność, muzykalność, zamiłowanie do wspólnego czytania książek
• zbuduje pozytywne skojarzenia związane z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych, bez udziału rodziców
• doświadczy pełnego wsparcia ze strony nauczyciela prowadzącego

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F
F