Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Aktywność ruchowa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka, utrzymującym wewnętrzną równowagę jego organizmu, hartującym oraz kształtującym postawę ciała. Jest formą działalności charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikająca z właściwości rozwojowych. Zabawy ruchowe są różnorodne, oparte na utylitarnych formach ruchu jak: chód. bieg, skok itp., a niektóre zawierają elementy korektywy np. zabawy z elementami czworakowania, pełzania, rzutów, wspinania oraz ćwiczeń równoważnych.

Zajęcia – zabawy z elementami korektywy są środkiem działań profilaktycznych i zabiegów terapeutycznych, w których dziecko powinno brać czynny, świadomy udział. Poprzez stosowanie ćwiczeń – zabaw jako elementów korekcyjnych zapobiegamy wadom postawy, wzmacniamy określone grupy mięśniowe, kształtujemy krzywiznę kręgosłupa, wyrabiamy ruchowość w stawach, a także wyrabiamy praktyczne umiejętności niezbędne dla współczesnego dziecka, które przemieniają się stopniowo w sprawność ruchową.

Aktywność ruchowa wprowadza radosny nastrój, stanowi atrakcję i rozrywkę, przyczynia się do dobrego samopoczucia, daje dziecku pełną swobodę oraz korzystnie wpływa na kształtowanie cech motorycznych. Promowanie aktywności ruchowej z elementami korektywy stwarza niepowtarzalne warunki do realizowania zachowań prozdrowotnych na całe przyszłe życie człowieka. Z dotychczasowych badań (bilans zdrowia) dzieci 6 letnich oraz naszych obserwacji podczas długoletniej pracy w przedszkolu wynika, że coraz więcej dzieci ma wady postawy. Oznacza to. że coraz więcej dzieci wymaga zwiększonej opieki i działań profilaktycznych, których podstawą jest profilaktyka kompensacyjne – korekcyjna. Skutki niekorygowanych wad postawy mogą być bardzo niekorzystne, gdyż zmniejszają nie tylko sprawność narządu ruchu lecz także układ krążenia i oddychania oraz sprzyjają przeciążeniom doprowadzającym do szybkich zmian zwyrodnieniowych. Dlatego należy im przeciwdziałać jak najszybciej, a jeżeli już zaistniały skutecznie korygować.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci zapraszamy je na gimnastykę korekcyjną w Gumisiowym Przedszkolu.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F
F