Dziecięca Matematyka

Dziecięca Matematyka

E. Gruszczyk – Kolczyńska.

Okres przedszkolny jest tym momentem w życiu małego człowieka, kiedy umysł jest chłonny, zmysły nastawione na poznanie i odkrywanie, a ciekawość świata przewyższa wiele innych potrzeb.Uwzględniając te potrzeby i dostosowując działania wychowawczo -dydaktyczne do jego możliwości percepcyjnych, okres przedszkolny może stanowić dla dziecka bazę istotną dla jego przyszłych sukcesów matematycznych.

„Dziecięca Matematyka” jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F
F